Skip to main content

Project ambachtsschool geeft jeugd Mkomazi toekomst

In 2011 stuurde de Nederlandse Suzuki-organisatie twee technici naar Mkomazi National Park om de monteurs van Tony Fitzjohns werkplaats te trainen. Dit bleek zo’n groot succes dat besloten werd te onderzoeken in hoeverre er in de omgeving van Mkomazi behoefte was aan een monteursopleiding. Dat was zeker het geval omdat er voor de jeugd rond Mkomazi nauwelijks kans op werk is omdat er geen opleidingen zijn. Met een goede praktische opleiding op zak is er meer kans op werk voor hen en zal de verleiding om te gaan stropen kleiner zijn.

De behoefte bleek er inderdaad te zijn. Echter, het ontbrak aan een school om de monteursopleiding in onder te brengen. En zo ontstond de ambitie om die school te gaan bouwen en daarmee was het Project ambachtsschool geboren! Inmiddels draait de ambachtsschool op volle toeren en mag de opleiding een succes worden genoemd. De ambachtsschool is inmiddels uitgebreid met een secundary school.

Eerlijke kans

Het Project ambachtsschool geeft de jeugd in de omgeving van Mkomazi een eerlijke kans op educatie. Met een gedegen opleiding is de kans dat zij in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien immers vele malen groter.

Tony Fitzjohn: ‘Het behoud van dieren, zoals de zwarte neushoorn en de Afrikaanse wilde hond, gaat veel verder dan alleen het beschermen van die dieren. Net zo belangrijk is dat de mensen in dezelfde leefomgeving geen reden hebben om op ze te jagen. Deze mensen moeten een normaal bestaan kunnen opbouwen. En dat begint met een goede opleiding. Want dan is de kans op werk groter.’

Investeren in scholing is van cruciaal belang om ook op de lange termijn onze inspanningen te borgen!

Gespecialiseerde partners

Voor het succes van de ambachtsschool, is aansluiting gezocht met gespecialiseerde partners.Verantwoordelijk voor het projectmanagement was Tony Fitzjohn. Ook heeft hij lokale betrokkenen enthousiast gemaakt, om zo een breed draagvlak voor het project te creëren. Dat belangrijke sleutelfiguren in de samenleving rondom Mkomazi enthousiast zijn over en nauw betrokken zijn bij het project, blijkt uit deze korte documentaire.

De bouw van de school en de aansluiting bij de lokale overheden was in handen van de Watoto Foundation. Deze stichting heeft een indrukwekkend trackrecord bij het realiseren van dergelijke projecten elders in Tanzania. Watoto Foundation heeft door haar ervaring, financiële bijdrage en levering van allerlei equipment, lesmateriaal en inrichting een grote bijdrage geleverd aan het succes van deze school.

De dagelijkse leiding van de reeds afgebouwde school is in handen van de Bisschop en de katholieke broeders (Diocese Same). Zij zorgen voor leerkrachten en zijn verantwoordelijk voor de lesprogramma’s. De school is toegankelijk voor alle kinderen en staat de school open voor alle geloven.

Financiële bijdragen

De totale kosten voor de bouw en inrichting van de ambachtsschool werden beraamd op 350.000 euro. Tijdens het Fundraising Dinner van de Stichting Suzuki Rhino Club in februari 2014 is het startschot gegeven. Het diner bleek een doorslaand succes. Er werd zeer ruimhartig gedoneerd en het bedrag werd opgehaald. De Stichting Suzuki Rhino Club, de Watoto Foundation en Stichting Wilde Ganzen werkten bij het Project ambachtsschool nauw samen. De Stichting Suzuki Rhino Club leverde verder een bijdrage aan de inrichting van een praktijklokaal waar lessen in autotechniek worden gegeven. Daar was het bij aanvang immers allemaal om te doen en daarmee is de cirkel van het Project ambachtsschool rond

Zelfstandigheid

Tony heeft met onze hulp ervoor gezorgd dat de gemeenschap rond Mkomazi zelf de verantwoordelijkheid heeft overgenomen van dit mooie project. De school is een doorslaand succes, draait op eigen benen en heeft inmiddels al tientallen “graduates” opgeleverd die snel een baan konden vinden! Met een aanvullende donatie van de SSRC heeft de school bovendien een vruchtbaar stuk grond kunnen verwerven aan een nabijgelegen meer waardoor zij zelf voedsel kan verbouwen voor de leerlingen. Ook zijn er 2 koeien aangeschaft die voor schoolmelk zorgen. Voor een aantal leerlingen waarvan de ouders het schoolgeld niet konden betalen zijn door de Suzuki Rhino Club beurzen verstrekt.