Kora National Parc is gelegen in het oostelijke deel van Kenya, aan de grens met Somalie en is de bakermat van George Adamson, een van de eerste natuurbeschermers van het continent Afrika. Het is het derde grootste nationale park in Kenia.

Tony Fitzjohn arriveerde daar op zeer jonge leeftijd al liftend door Afrika. George ontvlamde bij Tony de liefde voor de natuur en besloot hij zich volledig in te zetten voor natuurbehoud. Iets wat hij de rest van zijn leven compromisloos heeft gedaan. Na Tony’s vertrek uit Mkomazi (Tanzania) in 2019 besloot hij zich volledig te gaan richten op de rehabilitatie van Kora dat na de dood van George Adamson in 1989 grotendeels aan haar lot was overgelaten. Tony overleed echter in 2022 en ligt begraven in Kora naast George Adamson. Lucy Fitzjohn (Tony’s echtgenote) en hun kinderen besloten het levenswerk van Tony na zijn dood voort te zetten. Tony had de plannen voor Kora tot in detail uitgewerkt in de periode voor zijn overlijden. Die plannen worden nu gerealiseerd door de Fitzjohns. De SRC heeft zich als Founding Partner gecommit aan deze plannen. Dat betekent dat de SRC de Fitzjohns zal steunen met haar donaties.

Het probleem

Rehabilitatie van Kora: Kora is sinds de dood van George Adamson in 1989 vele jaren verwaarloosd waardoor het wildlife veelal is verdwenen en het land is overgenomen door herders met hun kuddes dromedarissen en geiten. Zij vernielen de resterende natuur door overbegrazing en door het in brand steken van het unieke riverine forest met oude palmbomen.

De aanpak

Het plan van Tony voorziet in een aantal belangrijke stappen die uitstekend passen bij de doelstellingen van de SRC. Allereerst is het van groot belang dat er een veilig leefgebied ontstaat waarin het nog aanwezige wildlife goed gedijt en waardoor er een basis ontstaat voor de herintroductie van dieren zoals de neushoorn. Dat zal een lange adem vergen omdat dit gebied grenst aan een stuk niemandsland tussen Somaliƫ en Kenia. Het is er droog en de bevolking is zeer arm. Hierdoor vindt er veel stroperij plaats en zoeken veeboeren hun heil in het national park gedurende periodes met extreme droogtes. Samen met Kenyan Wildlife Service (KWS) wordt intensief opgetrokken, oa bij het heropenen van oude wegen die nog door Terrence Adamson (de broer van George) in de jaren 70 zijn aangelegd. Ten tweede wordt er veel aandacht geschonken aan de bevolking die rond het park leeft. Een aantal scholen wordt geholpen met donaties en mensen uit deze dorpen worden ingeschakeld voor werkzaamheden in het park. Ten derde wordt er hard gewerkt aan het opzetten van een stevige infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn: het herbouwen van het oude kamp van George Adamson (Kampi ya Simba), het inrichten van een werkplaats, aanleg van een vliegveld met een hangar, aanschaf van een graafmachine, tractoren en een waterbowser, brandstofvoorziening, drinkwater, elektra (solar) en radioverbindingen.

HELP JE MEE?

Steun het Kora project door te doneren aan de Stichting Suzuki Rhino Club.