Skip to main content

Bedreigingen

Stroperij

De stroperij van neushoorns wordt gedreven door de vraag naar neushoornhoorn in Aziatische landen, met name China en Vietnam.

Verlies van leefgebied

Naarmate de menselijke populatie in Aziƫ en Afrika groeit, komen de leefgebieden waarvan neushoorns afhankelijk zijn onvermijdelijk onder druk te staan.

Politiek conflict en corruptie

Op locaties waar de normale openbare orde is verstoord, is het voor stropers helaas veel gemakkelijker geworden om neushoorns te doden.

Foto & fact credits: savetherhino.org