Skip to main content

Grootste neushoornpopulatie van Tanzania

De donaties van de Stichting Suzuki Rhino Club hebben het Mkomazi Rhino Sanctuary in Tanzania mogelijk gemaakt. Het Mkomazi National park en de MRS worden nu gerunt door TANAPA (Tanzania National Parcs) en draait succesvol door op de wijze zoals het dat de afgelopen 30 jaar door Tony Fitzjohn met de support van de Suzuki Rhino Club is ingericht. Tony’s team is nog volledig operationeel onder de vleugels van TANAPA en houdt zich dagelijks bezig met het in het bewaken van de zwarte neushoorn in het 50km2 grote Rhino sanctuary. Zolang het sanctuary bestaat zijn er geen neushoorns gestroopt! Daarnaast wordt de Afrikaanse wilde hond er gefokt en zijn er inmiddels meer dan 200 wilde honden in het wild uitgezet. Het Mkomazi Rhino Sanctuary bevat de grootste populatie zwarte neushoorns van Tanzania (de echte aantallen worden om veiligheidsredenen niet genoemd). Deze gezonde en gestaag groeiende populatie dient als basis voor het ambitieuze plan van de Tanzaniaanse overheid om zwarte neushoorns in diverse parken in Tanzania te herintroduceren. Het Mkomazi National Park ligt op de grens met Kenia en is van een ongekende schoonheid.

Het Mkomazi Rhino Sanctuary (MRS) is een veilige plek voor de neushoorns. Het is een omheind gebied van dat door Tony en zijn team eigenhandig in de bush is gebouwd. Het is een immens gebied met bergen erin en het bevat de vegetatie die essentieel is voor zwarte neushoorns. Het gebied is afgeschermd voor stropers met een 3 m hoog hek waar 8000V op staat. Het houdt de dieren binnen en de stropers buiten. Sinds de bouw van het MRS is er geen enkele neushoorn gestroopt dus het werkt! Langs de hekken wordt dag en nacht gepatrouilleerd door de rangers. Zij zijn goed getrained en merken het meteen als er indringers zijn. Zij weten ook precies waar de neushoorns zich in het park bevinden en zijn altijd bij hen in de buurt om hen te beschermen. Donaties van de SRC zijn besteed aan salarissen voor rangers, onderhoud van hekken, aanleg van ranger posten, solar equipment om de hekken onder stroom te zetten, watervoorziening voor de neushoorns en de rangers, radioverbindingen, aanleg van een LoraWan netwerk met sensoren in de neushoorns, veterinaire hulp voor neushoorns, aanleg en onderhoud van wegen, motorfietsen en quad bikes voor de rangers, onderhoud aan alle vervoermiddelen zoals ook het vliegtuig van Tony, brandstof voor de vervoermiddelen, uniformen voor de rangers etc etc.