Skip to main content

Hoewel Tony Fitzjohn en zijn team veel goed werk verrichten voor de neushoorns en het landschap in het Mkomazi National Park, riep het project in eerste instantie veel weerstand op bij de lokale bevolking. Daarom is in 1993 het Outreach Programme gestart: een programma dat de inwoners van de omliggende dorpen ondersteunt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.

Tanzania is een van de armste landen ter wereld. Voor veel inwoners is het daarom aantrekkelijk om neushoorns te doden en hun hoorn te verkopen. Dit levert hen zoveel geld op dat zij meteen van hun geldzorgen verlost zijn. Toen besloten werd dat een stuk land werd gereserveerd voor wilde dieren, waren de omwonenden dan ook geen voorstander van dit plan. Het ontnam hen de mogelijkheid om te jagen, land te verbouwen en het land te gebruiken voor hun vee. In 1993 is daarom het Outreach Programme gestart.

Scholing, medische zorg en voorlichting

Het doel van het programma is inwoners van omliggende dorpen van de aanwezigheid van het park te laten profiteren en ze te laten kennismaken met het wildbeheer. Het Outreach Programme behelst scholing, medische zorg en voorlichting in 41 dorpen en vier districten in de omgeving. De bouw van een middelbare school, klaslokalen, het verbeteren en uitbreiden van watervoorzieningen, het ondersteunen van vrouwengroepen, het renoveren van een apotheek en het beschikbaar stellen van zware machines voor aanleg en onderhoud van wegen zijn slechts een paar van de door het Outreach Programme gefinancierde projecten.

Environmental Education Programme

Educatie is een belangrijk onderdeel van het Outreach Programme. Behalve een complete middelbare school in het dorp Kisiwani maakte het team van het Mkomazi National Park onder meer de bouw van schoollokalen bij ruim dertig basis- en middelbare scholen mogelijk. Het bouwen van nieuwe klaslokalen is niet het enige wat het nationaal park doet in het kader van educatie. In 2008 startte het team het Environmental Education Programme. Dit project leert kinderen over de natuur en de dieren in het nationaal park. Het doel is dat kinderen zich later gaan inzetten voor het behoud van de dieren en natuur en niet gaan stropen.

Schoolbus Rafiki wa faru

Kinderen die meedoen aan het programma worden met een speciale schoolbus opgehaald en krijgen vervolgens in het Mkomazi National Park een dag les over beschermde diersoorten en het behoud daarvan. Zij bezoeken onder meer het educatiecentrum dat midden in het neushoornreservaat staat. Op deze manier kunnen de kinderen kennismaken met de dieren in hun natuurlijke omgeving. In 2010 bezochten ruim 800 leerlingen en leraren via het Environmental Education Programme het nationaal park.

Project ambachtsschool

In 2011 stuurde de Nederlandse Suzuki-organisatie twee technici naar Mkomazi National Park om de monteurs van Tony Fitzjohns werkplaats te trainen. Dit bleek zo’n groot succes dat besloten werd te onderzoeken in hoeverre er in de omgeving van Mkomazi behoefte was aan een monteursopleiding. De behoefte bleek er inderdaad te zijn. Echter, het ontbrak aan een school om de monteursopleiding in onder te brengen. En zo ontstond de ambitie om die school te gaan bouwen en daarmee was het Project ambachtsschool (Vocational Training Centre = centrum voor beroepsopleidingen) geboren! Klik hier voor meer informatie over dit ambitieuze project.