Skip to main content

Beleidsplan 2024

Goed nieuws! Het gaat wereldwijd langzaam beter met de neushoorns! Maar dat is bij lange na nog niet goed genoeg. Daarom blijft ons werk van groot belang voor het voortbestaan van deze prachtige dieren. Het is een kwestie van lange adem. Miljoenen jaren zijn deze dieren al op onze planeet. Door hun voorkomen roepen zij bij velen van ons beelden op van de prehistorie waarin dinosauriers nog niet uitgestorven waren. Dat lot treft ook de neushoorns als we ons niet blijven inzetten voor hun behoud.

Lees beleidsplan

Beleidsplan 2023

Na een woelige periode als gevolg van Covid, het overdragen van het project in Mkomazi, Tanzania en het overlijden van Tony Fitzjohn zijn we weer volop in beweging. De nieuwe koers die de SRC in 2022 heeft ingezet begint zich te ontvouwen en het bruist van nieuwe activiteiten. We hebben daarnaast veel energie gestoken in het afronden van ons prachtige project in Mkomazi, Tanzania met een prachtig boek.

Lees beleidsplan

Beleidsplan 2022

Na de succesvolle overdracht van het project in Mkomazi in oktober 2019 is er een hoop gebeurd in de afgelopen periode! Het is in een aantal opzichten een turbulente tijd geweest en dat heeft als gevolg gehad dat het bestuur van de SSRC keer op keer haar koers flink moest bijsturen. Inmiddels zijn we ervan overtuigd dat we weer een duidelijk richting hebben.

Lees beleidsplan

Financieel jaarverslag 2022

De jaarrekening van Stichting Suzuki Rhino Club bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de winst- en verliesrekening over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Download financieel jaarverslag

Rapport Kora project Kenya - mei 2023

Een samenvatting van de voortgang en bereikte resultaten. Uitgebracht door de George Adamson Wildlife Preservation Trust voor de Suzuki Rhino Club.

Lees het volledige verslag

Jaarverslag 2021

2019 was een heel emotioneel jaar. Tony Fitzjohn heeft het neushoornreservaat van Mkomazi en het project met de Afrikaanse wilde hond officieel overgedragen aan TANAPA, de organisatie die alle nationale parken in Tanzania beheert.

Download annual report

Jaarverslag 2019

2019 was een heel emotioneel jaar. Tony Fitzjohn heeft het neushoornreservaat van Mkomazi en het project met de Afrikaanse wilde hond officieel overgedragen aan TANAPA, de organisatie die alle nationale parken in Tanzania beheert.

Download annual report

Jaarverslag 2018

Groot nieuws: Tony Fitzjohn – de man die Mkomazi is gestart en groot heeft gemaakt – draagt het neushoornreservaat en al zijn projecten over aan TANAPA, de organisatie die in Tanzania alle nationale parken beheert.

Download annual report