Skip to main content

Met jouw hulp redden we de neushoorn

Samen kunnen we stroperij en habitatverlies bestrijden. Met de kennis van SRC en uw donaties kunnen we middelen inzetten waar ze het hardst nodig zijn.

Play Video

Bekijk onze video

Hoe we dit doen

Suzuki Rhino Club werkt vanuit een holistische benadering waarbij de bescherming van de zeer bedreigde neushoorns voorop staat maar waarbij ook wordt gewerkt aan het creëren van een veilige habitat waarin niet alleen de neushoorns van belang zijn maar ook de lokale bevolking een belangrijke rol heeft.

Om onze doelstelling (het beschermen van de neushoorns) te bereiken, richten we ons op 3 prioriteiten: 1) een veilige leefomgeving creëren, 2) lokale gemeenschappen betrekken en 3) technologie inzetten.

Veilige leefomgeving

Lokale gemeenschap betrekken

Techniek inzetten