Skip to main content

Neushoornpopulaties

Soort

populatie

Javaanse neushoorn

76

Sumatraanse neushoorn

34-47

Zwarte neushoorn

6.195

Grote eenhoornige neushoorn

4.014

Witte neushoorn

15.942

HELP JE MEE?

Samen kunnen we een einde maken aan stroperij en verlies van leefgebied, zodat neushoorns niet meer met uitsterven worden bedreigd.

Credit: Nick Garbutt Photography

Sumatraanse neushoorn

In-situ populatie: 34-47 exemplaren
IUCN Red List-classificatie: ernstig bedreigd

Er zijn nu naar schatting nog tussen de 34 en 47 Sumatraanse neushoorns in het wild. Er wordt nu geïnvesteerd in het fokken in gevangenschap in een poging de populatie te stimuleren. Historisch gezien had stroperij de populatie al uitgedund, maar hun grootste bedreiging is nu het verlies van leefgebied – inclusief de vernietiging van bossen voor de productie van palmolie en papierpulp – en steeds meer kleine, gefragmenteerde populaties die zich niet kunnen voortplanten.

Javaanse neushoorn

In-situ populatie: 76 exemplaren
IUCN Red List-classificatie: ernstig bedreigd

De grootste bedreiging voor de Javaanse neushoorn is de zeer kleine omvang van de resterende populatie. Met naar schatting 76 overgebleven dieren in een enkele populatie in het Ujung Kulon National Park, is de Javaanse neushoorn uiterst kwetsbaar voor natuurrampen en ziektes. Het aantal Javaanse neushoorns is de afgelopen jaren toegenomen, dankzij de uitbreiding van het voor hen beschikbare leefgebied naar het naburige Gunung Honje National Park.

Credit: Ol Jogi Conservancy

Zwarte neushoorn

In-situ populatie: 6.195
IUCN Red List-classificatie: ernstig bedreigd

Door grootschalige stroperij daalde de populatie zwarte neushoorns van ongeveer 70.000 exemplaren in 1970 tot slechts 2.410 in 1995 – 96 procent minder in 25 jaar tijd. Dankzij de aanhoudende inspanningen voor natuurbehoud in heel Afrika is het aantal zwarte neushoorns sindsdien gestegen tot een huidige populatie van meer dan 6.100 exemplaren. Belangrijk is dat hun geografische bereik ook is vergroot dankzij succesvolle herintroductieprojecten.

Credit: Renaud Fulconis

Grote eenhoornige neushoorn

In-situ populatie: 4.014
IUCN Red List-classificatie: kwetsbaar

De grote eenhoornige neushoorn heeft een verrassende comeback gemaakt van de rand van uitsterven. Tegen 1900 waren er minder dan tweehonderd exemplaren over, maar nu zijn er meer dan vierduizend, dankzij gezamenlijke inspanningen voor natuurbehoud in zowel India als Nepal; hun resterende bolwerken. Hoewel stroperij een grote bedreiging blijft, vooral in het Kaziranga National Park, een belangrijk leefgebied voor de soort, is het topprioriteit om hun leefgebied uit te breiden om ruimte te bieden aan de groeiende populatie.

Witte neushoorn

In-situ populatie: 15.942
IUCN Red List-classificatie: bijna bedreigd

Het overweldigende succesverhaal van het behoud van neushoorns is dat van de zuidelijke witte neushoorn. De witte neushoorn herstelde van bijna uitsterven met aantallen van slechts vijftig tot honderd exemplaren in het wild in de vroege jaren 1900. De populatie van deze ondersoort is nu toegenomen tot 15.940, waarvan de overgrote meerderheid in Zuid-Afrika voorkomt. Desondanks wordt deze ondersoort het meest bedreigd door stroperij. De noordelijke witte neushoorn heeft zelfs nog maar twee vrouwtjes over, nadat het laatste mannetje, Soedan, in maart 2018 stierf.

Foto & fact credits: savetherhino.org