Skip to main content

Naarmate de menselijke populatie in Azië en Afrika groeit, komen de leefgebieden waarvan neushoorns afhankelijk zijn onvermijdelijk onder druk te staan.

 

Het geschikt maken van land voor woningen, dorpen en steden, landbouwproductie en houtkap nemen voortdurend toe. Dit is een grote bedreiging voor alle soorten, aangezien dieren in het wild ruimte nodig hebben om te overleven en te gedijen. Genoemde activiteiten vormen een belangrijke barrière om de neushoorns in staat te stellen hun populaties te herstellen en hun aantal te vergroten.

Als we een kaart van de verspreiding van de vijf neushoornsoorten in de huidige tijd vergelijken met een kaart die de verspreiding rond 1800 laat zien, is het verschil opvallend.

Veel landen hebben hun neushoornpopulaties helemaal verloren, voor een deel als gevolg van verlies van leefgebied: Burkina Faso, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, Soedan in Afrika; en Pakistan, Bhutan, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Thailand, Cambodja, Laos en Sarawak in Azië.

HELP JE MEE?

Samen kunnen we een einde maken aan stroperij en verlies van leefgebied, zodat neushoorns niet meer met uitsterven worden bedreigd.

Foto & fact credits: savetherhino.org