Skip to main content

De Nederlandse Suzuki-dealers stellen geheel belangeloos gereedschappen ter beschikking aan de toekomstige ambachtsschool in Mkomazi National Park! Bovendien staat ook Innovam garant voor zeer mooie bijdragen.

De Nederlandse Suzuki-dealerorganisatie heeft een geweldige actie gehouden om zoveel mogelijk materialen te verzamelen ten behoeve van de opleiding voortuigtechniek, die straks deel uit zal maken van de ambachtsschool. De inzamelingsactie was een zeer groot succes en heeft ertoe geleid dat alle benodigde gereedschappen voor de opleiding voertuigtechniek binnen zijn. De nog ontbrekende multimeters en compressor zijn inmiddels met hulp van de Suzuki Rhino Club aangeschaft.

Joop Corten van Innovam, het kennis- en opleidingscentrum voor de mobiliteitsbranche uit Nieuwegein, gaat ter plekke poolshoogte nemen. Hij is zeer ervaren met soortgelijke projecten in ontwikkelingslanden en hij is verheugd alle betrokkenen met raad en daad bij te kunnen staan. Verder denkt hij mee over een passend lesprogramma. Daarnaast stelde ook Innovam gereedschappen én zelfs een auto om aan te sleutelen beschikbaar!

Alle beschikbare materialen zitten in een container, die inmiddels onderweg is richting Tanzania. Dankzij de hulp van de Nederlandse Suzuki-dealerorganisatie en Innovam zal de opleiding voertuigtechniek van de ambachtsschool een goede start kennen. We zijn trots op hun geweldige inzet én de bereidheid tot het zo ruimhartig doneren van materialen!