Skip to main content

De bouw van de ambachtsschool, die Suzuki Rhino Club met financiële steun helpt te realiseren, vordert gestaag.

Onderstaande foto’s tonen een indrukwekkend geheel.

 

De bouw van de meeste gebouwen is vrijwel afgerond en daarom wordt binnenkort begonnen met de inrichting ervan.

Overigens zijn al ruim 50 studenten actief op de campus. Een win-winsituatie, waarbij zij de bouwers enerzijds werk uit handen nemen en anderzijds in de gelegenheid worden gesteld praktijkervaring op te doen bij de totstandkoming van dit grootschalige project.