Skip to main content

Borana Conservancy in Noord-Kenia is zo’n beetje hét voorbeeld geworden op het gebied van succesvolle, duurzame natuurbehoudspraktijken waarbij gemeenschappen en landeigenaren samenwerken om ecosystemen en wilde dieren te beschermen. Het Lewa-Borana-landschap is het grootste aaneengesloten neushoornreservaat in Oost-Afrika en er zijn de afgelopen zes jaar geen stroperij-incidenten gemeld. Met sterke partnerschappen en een zeer betrokken gemeenschap komt het succes van Borana voort uit het beschermen van de leefomgeving door mensen te ondersteunen. We spraken met Borana-eigenaar Michael Dyer, een Keniaan van de derde generatie, die in Noord-Kenia verschillende natuurreservaten heeft opgezet die eigendom zijn van de gemeenschap.

Kunt u zichzelf voorstellen aan het publiek van de Suzuki Rhino Club?

Mijn naam is Michael Dyer, Managing Director van Borana Conservancy

Wat motiveert u bij het werk voor Borana?

Het team in Borana is gemotiveerd om grenzen te verleggen op het gebied van beste werkwijzen in de praktijk en op toekomstbestendig beheer van graslanden. Daarbij worden zeer sterke relaties met omliggende gemeenschappen aangegaan, waarbij ook het beheer van natuurlijke hulpbronnen is gericht op een eerlijke verdeling en de toegankelijkheid voor toekomstige generaties garandeert.

Waarom is het zo belangrijk om de neushoornpopulatie te beschermen (in het algemeen en in het geval van Borana)?

We beschouwen de neushoorn als een soort die bovenaan de voedselketen staat en wereldwijd bedreigd wordt door de illegale handel in wilde dieren. Als wij de neushoorn kunnen beschermen dan zal elke andere soort, van giraffen tot mestkevers, die binnen die keten valt, automatisch beschermd worden.

Wat is de grootste uitdaging in Borana met betrekking tot de bescherming van neushoorns? Kunt u dit toelichten?

De grootste uitdaging betreft niet noodzakelijk de bescherming van neushoorns, maar meer de toegang tot extra veilige leefgebieden voor een groeiende populatie. Kortom, de grootste uitdaging is het gebrek aan beschikbare veilige leefgebieden. Dit is iets waar we met anderen in dit landschap aan moeten samenwerken, zodat deze leefgebieden voor neushoorns kunnen bieden. De meeste leefgebieden voor bedreigde soorten krimpen en we moeten alles proberen om die trend te keren.

Wat is de impact van de donaties van de Suzuki Rhino Club?

De zeer gulle donaties van de Suzuki Rhino Club zijn gebruikt voor ons educatiecentrum genaamd Mazingira Yetu, dat we gebruiken om aan jonge Kenianen de waarde van de natuur te laten zien. We moedigen het belang van een kleinere ecologische voetafdruk op deze planeet aan. En we omarmen het idee dat de natuur een intrinsieke waarde heeft die, hoewel niet direct in geld uit te drukken, van cruciaal belang is voor ons toekomstige voortbestaan.

Het voertuig dat we genereus gedoneerd hebben gekregen, stelt onze voorlichters en in bepaalde gevallen onze mensen die de neushoornpopulatie monitoren in staat om tegen lage kosten flexibel en veilig door dit landschap te reizen. Zo kunnen ze samenwerken met scholen en andere partners die zich met ons inspannen voor een landschap en de mensen met een gemeenschappelijk doel.

Fotografie: © James Lewin

Alles over Borana Conservancy