Skip to main content

2019 was een spannend jaar voor het Mkomazi-project en de Stichting Suzuki Rhino Club. Al in het begin van 2019 gaf de Tanzaniaanse overheid aan dat het naar een overdracht van het project wilde toewerken.

Meer dan 25 jaar geleden vroeg de toenmalige Tanzaniaanse regering aan de Britse natuurbeschermer Tony Fitzjohn om het toenmalige Game Reserve Mkomazi – dat in deplorabele staat verkeerde – te gaan beheren. De Tanzaniaanse overheid had eenvoudigweg de middelen niet om dit zelf te doen en had bovendien andere prioriteiten.

Tony en zijn partner Lucy hebben zich daar met liefde, overgave en wilskracht op gestort. En zie daar: Mkomazi is inmiddels een National Park en verkeert door hun toedoen in een geweldig goede conditie. Het wild keert steeds meer terug omdat Mkomazi een veilige plek is en de natuur herstelt zich. De neushoornpopulatie is flink toegenomen en er komen steeds weer nieuwe jonge neushoorns bij; een teken dat ze het in Mkomazi naar hun zin hebben. Er zijn inmiddels ook honderden jonge Afrikaanse wilde honden vrijgelaten. Deze worden overal in Noord-Tanzania en in Kenia gespot als zij in groepjes aan het jagen zijn.

Mkomazi als blauwdruk

Tanzania National Parks (TANAPA) is de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van alle nationale parken in Tanzania, dus ook voor Mkomazi sinds het de status heeft van National Park. En die organisatie is inmiddels flink aan het investeren in Mkomazi. Er wordt een tweede Rhino Sanctuary gebouwd, waar ook bezoekers in mogen om neushoorns te spotten. Het Mkomazi Rhino Sanctuary is zo succesvol gebleken onder Tony dat het nu als een blauwdruk wordt gezien voor de ontwikkeling van de neushoornpopulatie in heel Tanzania. Een heel mooie ontwikkeling.

Snelle ontwikkelingen

Tony heeft inmiddels stap voor stap de verantwoordelijkheid voor het door hem gerealiseerde Mkomazi Rhino Sanctuary overgedragen aan TANAPA. De overdracht is daardoor in een stroomversnelling gekomen, wat heeft geresulteerd in de ondertekening van een formeel overdrachtsdocument in oktober 2019.
Voor de Stichting Suzuki Rhino Club ging dat onwerkelijk snel. Het bestuur van Stichting Suzuki Rhino Club volgt de ontwikkelingen op de voet en blijft steeds goed betrokken. In goed overleg met Tony en de autoriteiten is afgesproken het merendeel van de deskundige staf, het equipment en het wagenpark over te dragen aan TANAPA. De Stichting Suzuki Rhino Club heeft daar alle begrip voor, omdat het het project ‘going concern’, zonder hapering wil overdragen.

Ondersteuning overdracht

De sponsorbijdrage van de Stichting Suzuki Rhino Club aan het Mkomazi Rhino Sanctuary via Tony is dan ook per 1 oktober 2019 in zijn bestaande vorm beëindigd. De stichting is overgegaan tot het ondersteunen van een soepele overdracht en de daarmee gemoeide kosten. Het leek het bestuur van Stichting Suzuki Rhino Club verstandig om ook in de overdrachtsfase te blijven steunen met wat nodig is voor een veilige overdracht. Dit betreft veelal specifieke kosten voor het verhuizen en registreren van spullen die niet zijn achterbleven. Deze fase loopt in de eerste helft van 2020 af.

Toekomstplannen Rhino Club

Tony en Lucy zijn inmiddels verhuisd uit het huis in Mkomazi waar zij meer dan 25 jaar hebben gewoond en wat ook het thuis was van hun vier kinderen Mukka, Jemima, Tilly en Imogen. En daarmee is een einde gekomen aan een heel mooi project, waaraan de Stichting Suzuki Rhino Club gedurende meer dan 15 jaar een zeer wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Zonder die hulp was het project niet tot stand gekomen!

De ontwikkelingen vervullen de Stichting Suzuki Rhino Club niet alleen met trots, maar stelt de stichting uiteraard ook voor de vraag welk nieuw project het gaat oppakken. Op dit moment buigen we ons over de mogelijke nieuwe sponsordoelen. In verband met de onverwacht snelle overdracht van het project in Mkomazi en de huidige coronacrisis, zal de Rhino Club daar op een later moment op terugkomen.