Skip to main content

In zijn strijd om zijn voortbestaan krijgt de neushoorn nu ook hulp van een van de machtigste mannen van de wereld: Barack Obama. Ondertussen worden in Zuid-Afrika, het land waar de meeste neushoorns leven, drastische middelen ingezet om deze dieren van de ondergang te redden. Zo is een aantal wildparken overgegaan tot het inspuiten van gif in de hoorns.

De Amerikaanse president maakte in juli maatregelen bekend waarmee hij de internationale handel in (bedreigde) diersoorten, zoals de neushoorn, wil terugdringen. Obama noemt de toename van die handel een ‘internationale crisis’ en maakt miljoenen dollars vrij voor een betere coördinatie en opleiding van personeel in ontwikkelingslanden. ‘Stroperij is van kleinschalige, opportunistische acties gegroeid naar een gecoördineerde slachting op bestelling van gewapende en georganiseerde misdaadsyndicaten. Het overleven van wilde diersoorten heeft een economische, sociale en ecologische impact die belangrijk is voor alle landen’, aldus de Amerikaanse president. In eigen land gaan de Amerikanen onderzoeken hoe zij hun regelgeving kunnen verbeteren rond de handel in diersoorten. De Verenigde Staten is, na China, de tweede grootste markt ter wereld voor illegale handel in diersoorten.

Handel in hoorns legaliseren

In Zuid-Afrika, het land waar Obama op bezoek was toen hij zijn maatregelen bekendmaakte, werkt de regering aan een voorstel om de handel in neushoornhoorns te legaliseren. Dit zou stropers de wind uit de zeilen moeten nemen. Het land bezit een grote hoeveelheid in beslag genomen hoorns. De verkoop daarvan zou een eerste stap zijn op weg naar het legaliseren van de handel in neushoornhoorns. Een en ander wordt uitgewerkt in een voorstel dat Zuid-Afrika in 2016 wil voorleggen aan Cites, de internationale organisatie die de handel in bedreigde dieren reguleert. Als de voorraad op is, wil Zuid-Afrika dat het mogelijk wordt de hoorns van natuurlijk gestorven dieren te verhandelen. De opbrengst moet gestoken worden in natuurbescherming. Met het legaliseren van de handel in hoorns hoopt Zuid-Afrika de illegale handel en daarmee gepaard gaande stroperij een halt toe te roepen. 73% van alle neushoorns in de wereld leeft in Zuid-Afrika. Het plan is niet overal met gejuich ontvangen. Tegenstanders vrezen dat de vraag het legale aanbod overtreft en het stropen daardoor gewoon doorgaat.

Roze verf en teken gif

Een ander opvallend middel, dat in Zuid-Afrika al wordt toegepast in de strijd tegen stroperij, is het inspuiten van gif in neushoornhoorns. In onder meer de Sabi Sand Wildtuin zijn ze daar vorig jaar mee begonnen. Het gaat om een mengsel van roze verf en een gif dat normaal vee beschermt tegen teken. Bij inname veroorzaakt het gif bij mensen misselijkheid en buikloop. De roze verf zorgt ervoor dat de hoorns, ook in vermalen toestand, zichtbaar zijn op vliegveldscanners. Sabi Sand wil voor het einde van het jaar zijn volledige neushoornpopulatie met het roze gif behandelen. Per neushoorn kost dit, onder meer door de inzet van een helikopter, 800 euro.

Rangers halen ruim drie ton op

Ook in eigen land laat het dreigende lot van de neushoorn de mensen gelukkig niet onberoerd. Dat blijkt onder meer uit de steun aan onze eigen Suzuki Rhino Club, maar ook uit een succesvolle actie van de Nederlandse WNF-Rangerclub (de jeugdclub van het Wereld Natuur Fonds). Met hun actie ‘Stop de stropers. Red de neushoorn’ haalden de WNF-Rangers liefst 300.363 euro op. Vanaf maart zamelde de jeugdclub met tal van initiatieven geld in voor de neushoorns. Het geld besteedt het Wereld Natuur Fonds aan verschillende beschermingsprojecten, zoals het uitbreiden van het leefgebied van de zwarte neushoorn in Zuid-Afrika.