Skip to main content

De Suzuki Rhino Club schonk deze zomer een Suzuki DR-Z400S-motorfiets, een Suzuki-quad met een aangepaste aanhangwagen en accu’s voor het zonne-energiesysteem aan het Mkomazi National Park. ‘We zijn erg dankbaar dat jullie ons ook in deze economisch moeilijke tijden trouw blijven’, was de verheugde reactie van velddirecteur Tony Fitzjohn.

‘De nieuwe motorfiets en quad maken het werk van onze mensen in het neushoornreservaat een stuk eenvoudiger’, aldus Tony. ‘En dankzij de accu’s voor ons zonne-energiesysteem hebben we nu continu voldoende stroom in het park; een verademing. Daardoor kunnen we nu de volgsystemen voor de neushoorns en wilde honden 24 uur per dag in de lucht houden. Doordat we veel minder gebruik te hoeven maken van de dieselgenerator leveren de accu’s bovendien een grote besparing aan brandstof- en onderhoudskosten op. Wij zijn erg blij met deze schenking en met de jarenlange steun van de Suzuki Rhino Club. In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen. De moeilijke tijden zijn hier, op economisch vlak en door de toenemende stroperij. Wij voelen ons zeer gezegend met vrienden als de Suzuki Rhino Club. Heel hartelijk bedankt voor jullie steun!’

Halfjaarverslag (februari tot augustus 2013)

In het zojuist verschenen halfjaarverslag (februari tot augustus 2013) voor de Suzuki Rhino Club schijft Tony over wat er de afgelopen zes maanden gebeurd is in het Mkomazi National Park. Door de recente donatie van de Suzuki-quad en -motorfiets kan het neushoornreservaat in het park volgens Tony inmiddels gerust het ‘Suzuki neushoornreservaat’ worden genoemd. Het wagenpark, dat wordt ingezet om het reservaat te onderhouden, te beveiligen en de parkwachters te bevoorraden, bestaat nu uit drie Suzuki-auto’s, twee -motorfietsen en drie -quads. Momenteel komen de voertuigen onder meer zeer goed van pas bij de werkzaamheden aan het hek rond het reservaat. Om de neushoorns optimaal te kunnen blijven beschermen worden tientallen kilometers hekwerk vernieuwd.

Honden handhaven zich in de vrije natuur

Met de neushoorns in het reservaat gaat het goed. Heel blij waren Tony en zijn team met de geboorte van Bernard, een stierkalfje. Het beestje maakt het uitstekend. Dat geldt ook voor Hilla, het al weer twee jaar oude kalf van de door de Suzuki Rhino Club gedoneerde ‘Tsjechische neushoorns’ Deborah en Jamie. Geboorten vonden ook plaats in de kennels waar het fokprogramma met de Afrikaanse wilde honden wordt gehouden. Drie worpen met puppy’s werden daar verwelkomd. In februari werd een groep van tien honden uit het fokprogramma uitgezet in het wild. Over verschillende groepen, die eerder zijn losgelaten in de vrije natuur, ontvangen Tony en zijn team goed berichten. Op verscheidende plekken zijn groepen wilde honden gezien waar van het vrijwel zeker is dat ze oorspronkelijk afkomstig zijn uit het Mkomazi National Park. Dit betekent dat de dieren zich in het wild goed weten te handhaven.

Centrum voor beroepsopleidingen

In het halfjaarverslag staat verder onder meer dat de komst van een centrum voor beroepsopleidingen, in een nabij gelegen dorp, steeds dichterbij komt. Hier zijn, behalve het Mkomazi National Park, ook verschillende andere partijen bij betrokken die inmiddels allemaal hun commitment hebben toegezegd. In een project als dit is dat van wezenlijk belang. Een stuk grond voor het centrum is er al en dit zal worden omheind met hekwerk, zodat de bouwmaterialen aangevoerd kunnen worden. Het wachten is nu op de komst van water- en elektriciteitsvoorzieningen. Zodra die er zijn kan begonnen worden met de bouw. Hiervoor zijn vanzelfsprekend de nodige financiële middelen noodzakelijk, dus alle bijdragen zijn meer dan van harte welkom. Mocht u (extra) willen doneren, klik dan hier.

Het volledige halfjaarverslag leest u hier.