Skip to main content

De Suzuki Rhino Club blijft ons onvoorwaardelijk steunen om in Mkomazi National Park de zwarte neushoorns en Afrikaanse wilde honden te helpen. De stichting speelt ook een belangrijke rol bij het opzetten van een groot centrum voor beroepsopleidingen, zodat jongens en meisjes uit de omgeving een toekomst hebben met een baan in techniek. De steun van de Suzuki Rhino Club stimuleert ons enorm en helpt ons het Mkomazi Project verder te ontwikkelen.

Mkomazi Rhino Sanctuary

Alles in het reservaat wordt intensief onderhouden en regelmatig vernieuwd. Het hek rond Mkomazi heeft zijn verwachte levensduur drie keer overtroffen, maar dient nu vervangen te worden. En onze auto’s hadden zoveel gereden, dat die inmiddels ook zijn vervangen.

De infrastructuur in Mkomazi stáát. De neushoorns zijn veilig en planten zich voort. De populatie is met 24 dieren de derde van Tanzania en is belangrijk in het streven van het land om het aantal neushoorns te laten groeien. Er zijn geen stropersactiviteiten meer, mede dankzij de beveiligers en opsporings- en patrouilleteams en intensief onderhoud aan de hekken rond het reservaat.

Voorgaande is allemaal gerealiseerd dankzij de Suzuki Rhino Club. We hebben nu een nieuwe zonne-energiecentrale en werken aan een hoogwaardiger hek dat nog betere beveiliging biedt. En aan een kortegolfsysteem voor de GPS, zodat we alles en iedereen in het reservaat kunnen monitoren.

De kalfjes die in 2015 zijn geboren, groeien goed en onlangs is nog een kalfje geboren. En we vermoeden dat nog drie vrouwtjes zwanger zijn! Eind juni wordt het vrouwtje Eliska overgebracht uit Tsjechië. We hopen dat DHL ons de transportvlucht schenkt.

 

Olifanten

Dit en komend jaar richten we ons in Mkomazi National Park ook op de bescherming van olifanten. Hun aantal is de laatste tijd enorm teruggelopen. We willen waterbronnen aanleggen, zodat kuddes toegang hebben tot water en vegetatie in een beschermde omgeving. We willen ook geld inzamelen voor een nieuw vliegtuig voor observatie van de olifanten.

Afrikaanse wilde honden

Het fokprogramma met de honden verloopt voorspoedig. Twee nieuwe fokgroepen hebben al nieuwe jongen voortgebracht. Er zijn diverse nesten met jonge honden en er komen steeds weer nieuwe. We hebben de kooien voor het fokprogramma vernieuwd, zodat ook de verzorgers gemakkelijker hun werk kunnen doen. We vaccineren de honden en ontwormen ze elke twee maanden, wederom met dank aan de Suzuki Rhino Club.

We hebben inmiddels een familie van negen honden teruggezet in het wild en dit jaar doen we hetzelfde met een groep van elf. De herintroductie van wilde honden is zeer ingewikkeld vanwege hun socialisering. We laten ze echter niet aan hun lot over en blijven ze volgen. Daarom zijn we nu op zoek naar halsbanden met satellietzender, zodat we de uitgezette honden continu kunnen volgen via het nieuwe kortegolfsysteem voor de GPS. We denken dat onze methode op de lange termijn echt werkt, maar we moeten nu wel volhouden.

Vocational Training Center

De opening van het opleidingscentrum was prachtig! Het pand is nu overgedragen aan het katholieke bisdom van Same. Er waren wat aanloopproblemen, maar zijn begonnen met het installeren van de systemen en de inrichting van de werkplaats. Het bisdom had grote moeite om alle spullen door de douane te krijgen. Uiteindelijk heeft de Suzuki Rhino Club betaald voor de invoer en het langdurige douanedepot.

Zodra de slaapzalen gereed zijn, kunnen de studenten terecht en kan het onderwijspersoneel aan de slag. We werken nog aan huisvesting voor onderwijzers. Voor slaapzalen voor meisjes probeert de Suzuki Rhino Club geld bijeen te brengen.
The George Adamson Wildlife Preservation Trust
Rapport voor de Suzuki Rhino Club
Periode: juni 2015 – april 2016