Skip to main content

Zoals we reeds tijdens het vorige verslag meldden, was zelfs de minister-president van Tanzania aanwezig bij de feestelijke eerste steenlegging voor ons project ambachtsschool. Die mijlpaal heeft voor alle betrokkenen zeer motiverend gewerkt. Er is dan ook keihard doorgewerkt en daar informeren wij u graag over.

De bouw vordert gestaag. De funderingen voor de laatste gebouwen zijn inmiddels klaar. De eerste gebouwen beginnen nu echt vorm te krijgen. Het gebouw voor medewerkers wordt binnenkort voorzien van een dak. De kleine eetzalen zijn al voor de helft klaar.
Ook bij de bouw van de zogenoemde Community Hall worden forse stappen gezet. Het grootste gebouw krijgt dakgoten, zodat regenwater kan worden opgevangen ten behoeve van de 100.000 liter watertanks. Een watertoren is eveneens in aanbouw. En er wordt momenteel hard gewerkt aan de toegangsweg en het voetbalveld. Bovendien kunnen binnenkort de toiletten in gebruik worden genomen. Daarnaast zijn ook de palen voor de omheining reeds aangebracht.

Dorpsbijeenkomst

De broeders van de katholieke Diocese Same organiseren binnenkort een dorpsbijeenkomst om de omwonenden te informeren over de laatste ontwikkelingen. Er zijn inmiddels inschrijfformulieren gemaakt en de eerste zeven studenten hebben zich reeds ingeschreven.
Ook over de te dragen schooluniformen wordt inmiddels hard nagedacht. Een heel belangrijke stap is dat de betrokken bisschop onlangs brother Moses heeft aangesteld als hoofd van de school. Moses heeft reeds ervaring met het opzetten en runnen van een school en zal de leiding nemen als de school straks haar deuren opent voor leerlingen.

Een container met materialen geschonken door de Watoto Foundation is inmiddels vertrokken uit de Rotterdamse haven. Binnenkort volgt weer update, dus houd deze website goed in de gaten.