Skip to main content

In de prehistorie telde de wereld meer dan 165 soorten neushoorns. Vandaag de dag zijn dat er nog maar vijf: de witte, de zwarte, de Indische, de Sumatraanse en de Javaanse neushoorn. En deze vijf soorten worden ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Hulp en bescherming zijn dan ook noodzakelijk. 

De Javaanse neushoorn behoort met slechts zestig exemplaren tot de zeldzaamste diersoorten op onze aardbol. Ook met andere neushoornsoorten gaat het niet goed. Van de zwarte neushoorn zijn er nu nog maar zo’n 4.000, tegen meer dan 100.000 in 1960. Het zijn dramatische cijfers, maar gelukkig is de kentering ingezet. Het aantal zwarte neushoorns is de afgelopen jaren gegroeid van 3.500 in 2000 naar 4.500 in 2011. Goed nieuws, maar dat betekent niet dat er geen hulp meer nodig is. Integendeel! Voordat de neushoornpopulatie zich weer op een gezond niveau bevindt, moet er nog heel wat gebeuren. Gelukkig zijn tal van organisaties opgezet, waaronder de Stichting Suzuki Rhino Club, die zich sterk maken voor de bescherming van deze diersoort. Er is dus hoop voor de toekomst.

Om veiligheidsredenen publiceren we geen concrete aantallen, maar ook de populatie van de zwarte neushoorns in het Mkomazi National Park in Tanzania is de afgelopen jaren fors gegroeid. Zij worden dag en nacht in de gaten gehouden door professioneel uitgeruste bewakers, die altijd weten waar zij zijn.

Stropers

Verantwoordelijk voor het bijna uitsterven van de neushoorn is de mens. De hoorn van de neushoorn is zeer gewild en voor stropers een reden de dieren te doden. In veel Aziatische landen, zoals China, Zuid-Korea, Thailand en Taiwan, wordt de hoorn verwerkt in medicijnen. Ook het Arabische land Jemen heeft ervoor gezorgd dat de neushoornpopulatie drastisch is afgenomen. In Jemen is de hoorn gewild als versiering van bijvoorbeeld traditionele dolken, die door een groot deel van de mannen gedragen worden. Hoewel de handel in hoorns inmiddels in veel landen verboden is, kan een kilo hoorns op de zwarte markt rond de 70.000 euro opbrengen.

Naam:Zwarte neushoorn
Ook wel genoemd:Puntlipneushoorn
Behoort tot:Onevenhoevigen
Leefgebied: Afrika
Voedsel: Bladeren en twijgen
Leefvorm: Afrika
Gewicht: ± 1.700 kilogram
Max. snelheid: 50 km/uur

Populatie fors gegroeid

Neushoornreservaten als het Mkomazi National Park zijn essentieel voor het overleven van de soort. Om veiligheidsredenen publiceren we geen concrete aantallen, maar ook de populatie van de zwarte neushoorns in het Mkomazi National Park in Tanzania is de afgelopen jaren fors gegroeid. Ze worden dag en nacht zwaar bewaakt door gemotiveerde en professioneel uitgeruste bewakers, die altijd weten waar ze zijn. De bewakers zijn door Tony en zijn team met zorg geselecteerd op betrouwbaarheid en hebben veel ervaring en kennis op het gebied van natuurbescherming.

Terugbrengen populatie

Voor het terugbrengen van de neushoornpopulatie is heel veel geduld vereist. Zo zorgde de eerste ‘batch’ van 8 Zuid-Afrikaanse neushoorns pas na 7 jaar voor nageslacht: Suzi. In 2009 schonk de Stichting Suzuki Rhino Club 3 uit een Tsjechische dierentuin afkomstige zwarte neushoorns (Jabu, Jamie en Deborah) aan het Mkomazi National Park. Samen met neushoorns uit Engeland vormen zij een brede genenpool die inmiddels volop voor nageslacht zorgt. Ook Suzi heeft inmiddels al diverse nakomelingen.

Alles over het bijzondere transport van de ‘vliegende neushoorns’ Jabu, Jamie en Deborah naar Tanzania vind je hier.