Skip to main content

Verslag activiteiten SSRC, April 2022

Het is een poosje stil geweest rond de SSRC na de succesvolle overdracht van het project in Mkomazi in oktober 2019. Er is echter wel een hoop gebeurd in de afgelopen periode! Het is in een aantal opzichten een turbulente tijd geweest en dat heeft als gevolg gehad dat het bestuur van de SSRC keer op keer haar koers flink moest bijsturen. Inmiddels zijn we ervan overtuigd dat we weer een duidelijk richting hebben.

Een turbulente tijd

Wat waren de redenen voor de turbulentie?

De eerste reden was dat de Stichting haar koers moest verleggen naar een nieuw project omdat het project in Mkomazi in Tanzania na 18 jaar was afgesloten. Daarop is besloten om Tony Fitzjohn opnieuw te steunen met zijn volgende project en wel in Kora in Kenya. Dat project moest nog volledig worden opgezet en de SSRC heeft Tony verzocht om met een goed plan te komen. Dat plan is op hoofdlijnen hier te lezen: Letter en Summary, KWS plan en Korapriorities. Daarmee komen we op de 2e reden en dat is dat inmiddels Covid19 haar intrede had gedaan. Dit leidde tot ernstige vertraging in de concretisering van de plannen in Kora. Daar zijn dus ook nog geen donaties uit voortgekomen. Covid19 zorgde ook voor het wegvallen van de support van Suzuki (Nimag) door de zware economische terugval. Omdat Suzuki de enige sponsor en grootste donateur is van de SSRC vielen daarmee de inkomsten van de Stichting geheel weg. Het Bestuur heeft zich beraden op deze nieuwe situatie en is aan de slag gegaan met het werven van nieuwe donoren. Daarnaast werd ernstig overwogen om de naam van de Stichting te wijzigen om te voorkomen dat dit wellicht een probleem zou zijn voor nieuwe sponsoren.

De derde reden is dat Tony helaas begin 2021 ernstig ziek werd en met spoed voor behandeling naar Engeland werd gerepatrieerd. Inmiddels ondergaat hij specialistische zorg in de USA. Het opzetten van een nieuw project in Kora is daarmee geheel tot stilstand
gekomen.

Tenslotte is er ook een 4e reden die we moet blijdschap hebben omarmd. Eind 2021 heeft Suzuki Motor Corporation namelijk aangegeven dat zij een wereldwijd sponsorproject is gestart voor de neushoorn. Zij heeft de SSRC benaderd met de vraag of wij hen kunnen ondersteunen. Dat kan een flinke impact hebben op de donaties via onze stichting en het deed de discussie over naam van de Stichting verstommen.