Skip to main content

De neushoorn, een majestueus dier, staat al geruime tijd onder extreme druk door stroperij en habitatverlies. Echter, recentelijk kwam er een sprankje hoop in de vorm van een grootschalig reddingsactie voor de zuidelijke witte neushoorn. Op 26 april van dit jaar werd een ongelooflijke aankondiging gedaan – maar liefst 2.000 witte neushoorns werden geveild in een Zuid-Afrikaans fokprogramma genaamd “Platinum Rhino.” Dit komt neer op maar liefst 15% van de totale populatie die nog in het wild leeft. In deze blogpost zullen we dit inspirerende verhaal nader bekijken, en hoe African Parcs, een onverwachte held, een cruciale rol heeft gespeeld in het behoud van deze bedreigde dieren.

Een Kans op Uitsterven Voorkomen

De zuidelijke witte neushoorn is decennia lang een symbool van veerkracht geweest. In de jaren 1930 bestond de populatie uit slechts 30-40 individuen, maar door toegewijde inspanningen voor behoud nam hun aantal toe tot ongeveer 20.000. Helaas heeft de dramatische toename van stroperij in de afgelopen jaren de populatie opnieuw gedecimeerd, en momenteel zijn er nog slechts zo’n 13.000 exemplaren over.

Het noordelijke witte neushoorn, een nauw verwante ondersoort, heeft een nog somberder toekomstbeeld. Bijna uitgestorven, er zijn nog slechts 2 onvruchtbare vrouwtjes over in Ol Pejeta, Kenia. Gelukkig wordt er met man en macht gewerkt aan een genetisch programma om deze ondersoort te behouden.

African Parks: Een Onverwachte Redder

Op het moment dat het Platinum Rhino-programma in moeilijkheden verkeerde, sprong African Parks onverwacht in de bres. Ze boden het hoogste bedrag op de veiling aan met de belofte om alle 2.000 neushoorns binnen de komende 10 jaar terug te brengen naar het wild, in verschillende parken in Afrika. Dit daadkrachtige initiatief voorkwam dat de bedreigde dieren in verkeerde handen zouden vallen, waar hun waardevolle hoorns een gevaar zouden lopen.

Een Sprankje Hoop voor de Toekomst

Zodra alle 2.000 neushoorns door African Parks zijn verplaatst, zal het fokprogramma worden beëindigd. Dit betekent een cruciale stap in de richting van het behoud van deze prachtige dieren, die zo essentieel zijn voor het ecologische evenwicht. We kijken hoopvol uit naar een toekomst waarin neushoorns weer gedijen in hun natuurlijke omgeving.

Het verhaal van de geredde witte neushoorns herinnert ons eraan dat er nog steeds hoop is in de strijd tegen uitsterven. Als individuen kunnen we ons inzetten voor behoudsinspanningen en organisaties zoals African Parks ondersteunen in hun moedige werk om onze planeet en zijn kostbare bewoners te beschermen.

Laten we samen streven naar een wereld waarin neushoorns en alle bedreigde diersoorten kunnen floreren. Samen kunnen we het tij keren en een positieve impact maken op onze planeet. 🦏❤️ #NeushoornBehoud #UitstervenVoorkomen

Geen Donorbox in beeld? Doneer hier