Doneren
Menu Sluit

Stichting Suzuki Rhino Club

Stichting Suzuki Rhino Club (SSRC) zet zich onder andere in voor de bescherming van de zwarte neushoorn. De stichting zorgt hierbij voor de nodige ondersteuning en heeft veel ervaring met natuurbeschermingswerk. SSRC is sinds haar oprichting in 2004 zeer succesvol geweest in de bescherming van de zwarte neushoorns in Mkomazi Tanzania. Het project vormt de bakermat van alle neushoorn projecten in Tanzania en is een voorbeeld voor alle neushoorn beschermers.

Jarenlang steunde Suzuki met de stichting het natuurbeschermingswerk in Mkomazi National Park in Tanzania. Twee ernstig bedreigde diersoorten worden hier nog altijd in het wild teruggebracht: de zwarte neushoorn en de Afrikaanse wilde hond.

Wat doet de Stichting Suzuki Rhino Club?

De stichting wil neushoorns een vrij, beter en veilig leven geven door het bewustzijn bij mensen te vergroten over de problemen waar de dieren mee te maken heeft.

De Stichting Suzuki Rhino Club verricht allerlei werkzaamheden om haar doel te bereiken. De meest voorkomende zijn:

1. Reddingsacties

Reddingacties gericht op overplaatsing van neushoorns in nood naar de wildernis of organisaties die gespecialiseerd zijn in een kwalitatief goede opvang van de dieren. Activiteiten hierbij zijn:

2. Kennisoverdracht

Kennisoverdracht over dierenwelzijn en natuurbescherming, inclusief de bevordering van duurzaamheid. Activiteiten hierbij zijn:

3. Fondsenwerving

Fondsenwerving om acties die leiden tot het doel te ondersteunen:

De SSRC zal haar steun voor projecten gericht op de bescherming van de neushoorn richten op enkele grotere projecten. Dit in tegenstelling tot afgelopen jaren waarin alle pijlen werden gericht op het project van Tony Fitzjohn in Mkomazi. Dit project is succesvol afgesloten en overgedragen aan de organisatie van nationale parken in Tanzania, TANAPA.

De Stichting Suzuki Rhino Club steunen?

Wil je de Stichting Suzuki Rhino Club steunen? Dat kan, graag zelfs! Word donateur. De Stichting Suzuki Rhino Club beschikt overigens over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

To Ride with Rhino’s

In de documentaire To Ride with Rhino’s kun je zien wat Tony Fitzjohn, die stierf op 23 mei 2022, meemaakte in het Mkomazi National Park. To Ride with Rhino’s is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Suzuki-importeur B.V. NIMAG. Bekijk de documentaire over Mkomazi:

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren.