Over zwarte neushoorns in Tanzania

In de prehistorie telde de wereld meer dan 165 soorten neushoorns. Vandaag de dag zijn dat er nog maar vijf: de witte, de zwarte, de Indische, de Sumatraanse en de Javaanse neushoorn. En deze vijf soorten worden ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Hulp en bescherming zijn dan ook noodzakelijk.

De Javaanse neushoorn behoort met slechts zestig exemplaren tot de zeldzaamste diersoorten op onze aardbol. Ook met andere neushoornsoorten gaat het niet goed. Van de zwarte neushoorn zijn er nu nog maar zo’n 4.000, tegen meer dan 100.000 in 1960. Het zijn dramatische cijfers, maar gelukkig is de kentering ingezet. Het aantal zwarte neushoorns is de afgelopen jaren gegroeid van 3.500 in 2000 naar 4.500 in 2011. Goed nieuws, maar dat betekent niet dat er geen hulp meer nodig is. Integendeel! Voordat de neushoornpopulatie zich weer op een gezond niveau bevindt, moet er nog heel wat gebeuren. Gelukkig zijn tal van organisaties opgezet, waaronder de Suzuki Rhino Club, die zich sterk maken voor de bescherming van deze diersoort. Er is dus hoop voor de toekomst.

Stropers
Verantwoordelijk voor het bijna uitsterven van de neushoorn is de mens. De hoorn van de neushoorn is zeer gewild en voor stropers een reden de dieren te doden. In veel Aziatische landen, zoals China, Zuid-Korea, Thailand en Taiwan, wordt de hoorn verwerkt in medicijnen. Ook het Arabische land Jemen heeft ervoor gezorgd dat de neushoornpopulatie drastisch is afgenomen. In Jemen is de hoorn gewild als versiering van bijvoorbeeld traditionele dolken, die door een groot deel van de mannen gedragen worden. Hoewel de handel in hoorns inmiddels in veel landen verboden is, kan een kilo hoorns op de zwarte markt rond de 70.000 euro opbrengen.

Zwaarbewapend
In het Mkomazi National Park in Tanzania verblijven momenteel veertien zwarte neushoorns. Zij leven in een speciaal omheind gebied van ongeveer 50 vierkante kilometer. De dieren worden dag en nacht in de gaten gehouden door zwaarbewapende bewakers, die met gevaar voor eigen leven rond het reservaat patrouilleren. Neushoornreservaten als het Mkomazi National Park zijn essentieel voor het overleven van de soort. In totaal kunnen er twintig neushoorns in dit reservaat leven. De verzorgers en opzichters hebben een intensieve training gevolgd bij de Lewa Wildlife Conservancy in Kenia, waar al jaren neushoorns met succes worden opgevangen.

Vliegende neushoorns
In 2009 schonk de Suzuki Rhino Club drie uit een Tsjechische dierentuin afkomstige zwarte neushoorns (Jabu, Jamie en Deborah) aan het Mkomazi National Park. In mei van dat jaar vlogen de drie van Tsjechië naar Tanzania om daar in vrijheid te leven en voor nageslacht te zorgen. Deborah, Jabu en Jamie zijn Oost-Afrikaanse zwarte neushoorns en hebben dezelfde genen als de zwarte neushoorns in Tanzania. Met de komst van de drie Tsjechische neushoorns is de genetische poel in het Mkomazi National Park uitgebreid en wordt inteelt voorkomen.
De dieren hebben zich inmiddels goed aangepast aan hun nieuwe leefomgeving en voelen zich helemaal thuis in het neushoornreservaat, waar ze een eigen sectie hebben. Jamie en Deborah verblijven samen in een groot, afgesloten gedeelte en Jabu in een eigen sectie. De mannetjes leven in aparte ruimten om ruzie te voorkomen. Op termijn worden zij bij de andere neushoorns van het reservaat gevoegd. Voorlopig zullen Deborah, Jamie en Jabu nog niet voor nageslacht zorgen aangezien de mannetjes daarvoor nu nog te jong zijn.

Alles over het bijzondere transport van de ‘vliegende neushoorns’ naar Tanzania vindt u hier.

De zwarte neushoorn in het kort

Naam: Zwarte neushoorn
Ook wel genoemd: Puntlipneushoorn
Behoort tot: Onevenhoevigen
Leefgebied: Afrika
Voedsel: Bladeren en twijgen
Leefvorm: Alleen, of met jong
Gewicht: ± 1.700 kilogram
Kan snelheid bereiken van: 50 km/uur

Bekijk de film:
Jabu in het neushoornreservaat van Mkomazi.

   
 
 

Copyright © Suzuki | Sitemap | Contact | Disclaimer