Suzuki Rhino Club

Van 100.000 in 1960 naar 5.055 eind februari 2013. Deze cijfers slaan op de schrikbarend afgenomen populatie van de zwarte neushoorn in Afrika. Door toedoen van de mens is in rap tempo een van de oudste (al 60 miljoen jaar op de aarde), kolossale diersoorten nagenoeg uitgestorven. De Stichting Suzuki Rhino Club, opgericht in 2004, wil de uitroeiing een halt toeroepen en steunt daarom de zwarte neushoorn en de eveneens ernstig bedreigde Afrikaanse wilde hond in Tanzania.

Voor het beschermen van diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, zijn drie zaken van levensbelang: een veilig leefgebied voor mens en dier, voldoende bestaansmiddelen voor de mensen in de directe omgeving en voldoende kennis en begrip bij deze mensen, zodat zij geen reden hebben om het leefgebied van mens en dier te verstoren. Suzuki staat dicht bij mensen, gaat bij voorkeur langdurige relaties met hen aan en is sociaal bevlogen, hetgeen zich onder meer vertaalt in het bijdragen aan een betere wereld. Suzuki is van mening dat zijn bijdrage daaraan optimaal tot wasdom komt als dat rechtstreeks op één project wordt toegespitst. Vanuit de historie is er een verwevenheid met de ‘rhino’, vanwege de aan die naam gelinkte 4x4-activiteiten van het merk. Daarom voelt Suzuki grote verbondenheid met de met uitsterven bedreigde zwarte neushoorn in het algemeen en de natuurbeschermingsprojecten geleid door Tony Fitzjohn in het bijzonder. Daartoe is in 2004 de Stichting Suzuki Rhino Club (SSRC) opgericht.

Speerpunten Suzuki Rhino Club
De Suzuki Rhino Club beoogt gelden te genereren waarmee de projecten van Tony Fitzjohn in het Mkomazi National Park in Tanzania financieel ondersteund kunnen worden. De geldstromen lopen via de George Adamson Wildlife Preservation Trust, die toeziet op de juiste besteding ervan. Bij de financiële ondersteuning staat het neushoornreservaat in Mkomazi centraal. Onder leiding van Tony Fitzjohn is hier een aantal zwarte neushoorns teruggebracht in de natuur, met als doel een grotere populatie zwarte neushoorns in een beschermde omgeving te ontwikkelen. Mkomazi is een voorbeeldproject voor de bescherming en herintroductie van de zwarte neushoorn in Tanzania en heel Oost-Afrika.

Bij het toekennen van financiële middelen hanteert de Suzuki Rhino Club de volgende speerpunten:

Mobiliteit: om het 50 vierkante kilometer grote neushoornreservaat effectief te kunnen besturen, zijn diverse vormen van automobiliteit noodzakelijk.
Veiligheid: om de veiligheid van mens en dier in Mkomazi te kunnen waarborgen, moet de benodigde beveiliging structureel geregeld te zijn. Denk daarbij aan omheiningen, bewakers, bewakingsposten, communicatieapparatuur etc.
Watervoorziening: Mkomazi betekent ‘gebied zonder water’, en juist water is voor mens en dier van levensbelang.
Educatie: informatie en educatie zijn noodzakelijk om begrip te kweken bij de plaatselijke bevolking om onder meer stropen te voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ondersteunen van lokale scholen en het organiseren van bezoeken van scholieren aan het educatiecentrum van het park.
Leefomgeving: direct: door middel van werk zorgen voor een inkomen voor de medewerkers van het reservaat. En indirect: werk en dus inkomen genereren voor de omwonenden door bijvoorbeeld de ontwikkeling van toerisme.

Betrouwbare vervoermiddelen
Om hun werk goed te kunnen doen in het 3.234 vierkante kilometer grote nationaal park, moet het team van Tony Fitzjohn beschikken over betrouwbare vervoermiddelen. Daarom steunt de Suzuki Rhino Club, conform het speerpunt ‘mobiliteit’, de projecten van Tony ook met de donatie van Suzuki-voertuigen. Zo maken inmiddels twee Grand Vitara’s, een Vitara, een Jimny, twee Suzuki-quads en een Suzuki RMX-450Z enduro-motorfiets deel uit van het wagenpark van het Mkomazi National Park.

De Suzuki Rhino Club steunen?
De verzorging en de opvang van de dieren in het Mkomazi National Park kosten veel geld. In het eerste jaar dat een neushoorn in het reservaat verblijft, kost dat gemiddeld 77.000 euro aan zaken als voeding, beveiliging, transport en huisvesting. Wilt u de Suzuki Rhino Club steunen? Dat kan, graag zelfs! Kijk hiervoor snel op Word donateur of Word Ambassadeur. Alle donaties gaan in hun geheel naar het Mkomazi National Park in Tanzania, waar het team van Tony Fitzjohn zich bezighoudt met onder meer het in het wild terugbrengen van de zwarte neushoorn en de eveneens zeer bedreigde Afrikaanse wilde hond. De Stichting Suzuki Rhino Club beschikt overigens over de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Bekijk de documentaire over Mkomazi.

 
   
 
 

Copyright © Suzuki | Sitemap | Contact | Disclaimer