Weer voldoende voedsel voor Javaanse neushoorn

Van de 65 Javaanse neushoorns die in het wild leven, wonen er zestig in het Indonesische nationaal park Ujung Kulon. De laatste jaren werd dit leefgebied bedreigd door een vreemde palmsoort die de vegetatie verdrong. Het Wereld Natuur Fonds is daarom de strijd aangegaan met deze palmsoort, de Arenga obtusifolia, en met succes.

Bij wijze van proef heeft het WNF de vreemde palmsoort, die de neushoorn niet lust, verwijderd. De natuurbeschermingsorganisatie deed dit om de oorspronkelijke begroeiing weer een kans te geven en zo het voedselaanbod voor de neushoorn te vergroten. Nu, na een aantal jaren, lijkt de proef zijn vruchten te hebben afgeworpen. In het gebied groeit weer nieuw groen en aan sporen van neushoornvraat is te zien dat de neushoorns de vegetatie weten te vinden. Het WNF ziet het verwijderen van de Arenga obtusifolia als een zinvolle manier om het leefgebied van de neushoorn te herstellen en zo zijn overlevingskansen te vergroten.

Wilde koeien
Helaas is de Arenga obtusifolia niet de enige bedreiging voor de voedselvoorraad van de neushoorns. Ook de batengs (wilde koeien) die in nationaal park Ujung Kulon leven, vormen een bedreiging vanwege hun hoge consumptie van het aanwezige voedsel. Het WNF hoopt dat het evenwicht tussen het aantal bantengs en neushoorns stabiliseert.

Update: 26 februari 2009

Naar het Rhino Journaal archief

 
   
 
 

Copyright © Suzuki | Sitemap | Contact | Disclaimer