Project ambachtsschool geeft jeugd Mkomazi toekomst

In 2011 stuurde de Nederlandse Suzuki-organisatie twee technici naar Mkomazi National Park om de monteurs van Tony Fitzjohns werkplaats te trainen. Dit bleek zo’n groot succes dat besloten werd te onderzoeken in hoeverre er in de omgeving van Mkomazi behoefte was aan een monteursopleiding. Educatie valt namelijk onder het Mkomazi Outreach Program en valt daarmee binnen de scope van de Rhino Club.

De behoefte bleek er inderdaad te zijn. Echter, het ontbrak aan een school om de monteursopleiding in onder te brengen. En zo ontstond de ambitie om die school te gaan bouwen en daarmee was het Project ambachtsschool geboren!

Eerlijke kans
Het Project ambachtsschool moet de jeugd in de omgeving van Mkomazi een eerlijke kans op educatie bieden. Met een gedegen opleiding is de kans dat zij later in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien immers vele malen groter.
Tony Fitzjohn: ‘Het behoud van dieren, zoals de zwarte neushoorn en de Afrikaanse wilde hond, gaat veel verder dan alleen het beschermen van die dieren. Net zo belangrijk is dat de mensen in dezelfde leefomgeving geen reden hebben om op ze te jagen. Deze mensen moeten een normaal bestaan kunnen opbouwen. En dat begint met een goede opleiding. Want dan is de kans op werk groter.’

‘Investeren in scholing is van cruciaal belang om ook op de lange termijn onze inspanningen te borgen!’

Hoe veelbelovend ook, na een haalbaarheidsonderzoek bleek dat de realisatie van een school in een omgeving zoals die van het Mkomazi National Park erg gecompliceerd is. Educatie behoort niet tot de competenties van de Suzuki Rhino Club en daarnaast gaat er een heel serieuze financiële investering mee gemoeid. Bovendien heeft de Suzuki Rhino Club de verantwoordelijkheid dat elke gedoneerde euro goed terechtkomt.

Gespecialiseerde partners
Om dit te borgen en het project tot een succes te maken, is aansluiting gezocht met gespecialiseerde partners.

Verantwoordelijk voor het projectmanagement is Tony Fitzjohn. Ook enthousiasmeert hij lokale betrokkenen, om zo een breed draagvlak voor het project te creëren. Dat belangrijke sleutelfiguren in de samenleving rondom Mkomazi enthousiast zijn over en nauw betrokken zijn bij het project, blijkt uit deze korte documentaire.De bouw van de school en de aansluiting bij de lokale overheden is in handen van de Watoto Foundation. Deze stichting heeft een indrukwekkend trackrecord bij het realiseren van dergelijke projecten elders in Tanzania. Watoto heeft de ervaring én het netwerk om ook dit project tot een goed einde te brengen. De dagelijkse leiding van de school komt in handen van de bisschop en de katholieke broeders (Diocese Same). Zij zorgen voor leerkrachten en zijn verantwoordelijk voor de lesprogramma’s.

De Suzuki Rhino Club zorgt voor financiële ondersteuning. De stichting levert verder een bijdrage aan de inrichting van een praktijklokaal waar lessen in autotechniek worden gegeven. Daar was het bij aanvang immers allemaal om te doen en daarmee is de cirkel van het Project ambachtsschool rond.Financiële bijdragen
De bouw van de school kent twee fasen. De totale kosten zijn beraamd op 350.000 euro. Tijdens het Fundraising Dinner van de Suzuki Rhino Club in februari 2014 is het startschot gegeven voor het inzamelen van geld. Het diner bleek een doorslaand succes. Er werd zeer ruimhartig gedoneerd. De Suzuki Rhino Club, de Watoto Foundation en Stichting Wilde Ganzen werken bij het Project ambachtsschool nauw samen en schonken elk 50.000 euro. In totaal is er zelfs ruim 250.000 euro aan donaties toegezegd!

Ook het laatste gedeelte dient echter gefinancierd te worden. Uiteraard kunt u daar aan bijdragen door te doneren en/of ambassadeur te worden. Elke vorm van hulp is van harte welkom!

Inmiddels is de bouw van de school begonnen. Lees hier de laatste vorderingen van het Project ambachtsschool.
   
 
 

Copyright © Suzuki | Sitemap | Contact | Disclaimer